Nieuwe mindset geeft positiviteit

In deze woelige tijd waarin het natuurgeweld over ons heenslaat met branden en overstromingen en moorden en oorlogsgeweld de negativiteit versterken, is het moeilijk om evenwichtig en optimistisch te blijven. De corona restricties en de maatschappelijke en financiële gevolgen zijn verschrikkelijk en worden nog eens aangedikt door de berichtgeving via de tv en andere media. Een hele uitdaging dus om een positieve gemoedstoestand te houden. Hoe doe je dat? Op de eerste plaats zorgen voor een gezond lichaam door voldoende beweging en een goed dieet. Wat voor de één goed werkt kan voor de ander juist het tegendeel zijn. Het is goed om je bijvoorbeeld eens te verdiepen in de effecten van gluten en zuivelproducten op het lichaam. Vroeger werd melk altijd gepromoot als ‘De witte motor’. Inmiddels heeft dat bij velen de motor juist doen haperen. Maar er is natuurlijk meer voor nodig om je goed te voelen. Je zult zelf ook wel merken dat wanneer er depressie op...Read More >

Waarnemen en loslaten

Het Yogapad is niet zo maar een willekeurige aanduiding. Het woord ‘pad’ verwijst naar één van de fundamenten binnen de yogatraditie: het achtvoudige pad van Patanjali. Patanjali was een Indiase geleerde en filosoof die leefde voor de jaartelling. Hij wordt gezien als de grondlegger van de yoga. Hij legde de basis vast in zogenaamde soetra’s. In de  soetra’s beschrijft Patanjali het achtvoudige pad van de yoga dat bestaat uit leefregels, oefeningen en ademtechnieken. Eeuwen zijn inmiddels verstreken maar de teksten zijn nog steeds actueel. Er is namelijk niets veranderd aan de werking van de geest. Wil je beginnen met yoga en dan bedoel ik niet de fysieke houdingen maar yoga in zijn geheel. Dus integratie van lichaam en geest, dan moet je de basisprincipes begrijpen en toepassen. Eén van de meest bekende soetra’s is Soetra 1.2: Yoga is het stilleggen van de wervelingen van de geest.   Hiermee wordt de onrust in je hoofd bedoeld. De nimmer aflatende stroom van gedachten die...Read More >