Hatha Yoga

Yoga is een complete levenswetenschap, op individuele ontwikkeling en betrekt daarin lichaam, geest als ziel. Letterlijk betekent Hatha yoga vereniging of verbinding. Hatha yoga is een combinatie van Ha het woord voor zon en Tha voor maan. Zon en maan zijn symbolen voor de geestkant en de stofkant van de mens. Hatha yoga brengt deze twee weer in verbinding met elkaar.
De belangrijkste aspecten in de Hatha-yoga zijn de houdingen, de adem, de chakra´s (energiecentra) en meditatie.

Yoga geschriften
Yoga kent zijn eigen traditionele geschriften. De vader van de yoga is Patanjali. Hij is de schrijver van de yoga Sutra´s rondom 200 voor Christus. De yoga sutra´s zijn de bijbel voor de yogi.

Asana´s
Asana´s is een ander woord voor yogahoudingen. Asana´s ontspannen geest en lichaam en brengen rust. Asana´s werken niet alleen op de spieren en gewichten maar ook op de inwendige organen, de klieren en de zenuwen.
De houdingen worden langzaam en op een meditatieve wijze uitgevoerd. De werkelijke betekenis van de asana´s schuilt echter in de wijze waarop ze de geest diciplineren

Asana´s zijn in de loop der eeuwen ontwikkeld met de intentie elke spier, zenuw en klier in het lichaam te ontwikkelen. Ze zorgen voor een goede lichamelijke gesteldheid, een krachtig en elastisch lichaam zonder stijve spieren en zonder kwalen. Vermoeidheid wordt tegengegaan en de zenuwen worden tot rust gebracht.
De intensieve afwikkeling van spanning en ontspanning zorgt voor een goede doorbloeding van het hele lichaam.De asana´s dragen namen van planten en dieren.

Pranayama
Adem is Leven. De ademgang bepaalt de circulatie van de stroom van vitale energie.De adem is de sleutel tot ontspanning. Spanning leidt tot een snelle en oppervlakkige ademhaling, wat tal van klachten geeft. Diep en bewust ademen lost spanning op.

Innerlijke energiestroom
Yoga leert je bewust te ademen hierdoor worden blokkades en storingen in de innerlijke energiestroom en het adempatroon opgeheven.Bewust adem ervaren, betekent jezelf in contact brengen met je diepere wezen.

Pranayama
Prana betekent adem, ademhaling, leven, vitaliteit, wind, energie, sterkte. Pranayama betekent beheersing van de prana.Prana is de magnetische stroming van de adem. Het is het voertuig van de geest, die zonder prana niet kan functioneren.
Pranayama is verlenging en beheersing van de ademhaling. Er zijn drie ademhalingsprocessen: inademing, uitademing en vasthouden.

Ritmisch ademen
Ritmische patronen van ademhaling versterken het ademhalingsstelsel, brengen het zenuwstelsel tot rust en remmen het begeren af. Hierdoor wordt de geest vrijer en kan zich beter concentreren.

Aura
Ieder mens heeft om zijn fysieke lichaam een energieveld: de aura. De energiepunten van de aura staan in verbinding met de meer verdichte energie van het lichaam. Deze energiepunten, de chakra´s, zijn er om energie op te nemen en uit te scheiden. Op het fysieke vlak corresponderen de chakra´s met zenuwknopen en de endocriene klieren.

Chakra´s
Chakra betekent wiel of rad in het Sanskriet. Het zijn wielvormige draaikolken die energie aantrekken en weer afgeven, in een voortdurende energie-uitwisseling met de kosmos. De chakra´s kunnen gezien worden als ontvangststations, transformatoren en verdelers van de Prana (levensenergie). De chakra´s vertegenwoordigen ook” verschillende vormen van bewustzijn”. Doe hier de chakratest.

Zenuwstelstel
Het lichaam is met de chakra´s verbonden via het zenuwstelsel. Er zijn zeven hoofdchakra´s die zich tussen de anus en de kruin bevinden. Zij liggen aan de voor- en achterzijde van het lichaam. De voorzijde vertegenwoordigt hierbij het emotionele functioneren van de mens en de achterzijde de wilsfunktie.

Nadi´s
Het lichaam verbindt zich met de subtiele energie van de chakra´s door geleiders` nadi´s. Nadi betekent vat, kanaal, streng, buis of doorvoer. De nadi´s zijn fijnstoffelijke slagaders die de Prana door het fijnstoffelijke lichaam leiden.

Sushumna
De Sushumna is de lijn die ontstaat als we de Chakra´s op een verticale lijn zien. Zij ontspringt in het gebied van het eerste chakra en eindig boven op de schedel op de fontanel. Zij reist door de ruggengraat heen. De verticaal stijgende en dalende energie worden Ida en Pingala genoemd. Deze energiestromen kronkelen a.h.w. rond de sushumna, de centrale as.

Meditatie
Meditatie legt gedachtengolven stil, hierdoor kunnen we waarnemen wat zich in ons innerlijk afspeelt. Het denken is geheugen en dus verleden tijd. Meditatietechnieken plaatsen ons in het hier-en-nu. We leren kijken vanuit ons hart. Meditatie brengt ons naar de bron van rust, de stilte, de oerbron van het bestaan.

 

Delen: