Nieuwe mindset geeft positiviteit

In deze woelige tijd waarin het natuurgeweld over ons heenslaat met branden en overstromingen en moorden en oorlogsgeweld de negativiteit versterken, is het moeilijk om evenwichtig en optimistisch te blijven.
De corona restricties en de maatschappelijke en financiële gevolgen zijn verschrikkelijk en worden nog eens aangedikt door de berichtgeving via de tv en andere media.
Een hele uitdaging dus om een positieve gemoedstoestand te houden.

Hoe doe je dat?
Op de eerste plaats zorgen voor een gezond lichaam door voldoende beweging en een goed dieet. Wat voor de één goed werkt kan voor de ander juist het tegendeel zijn. Het is goed om je bijvoorbeeld eens te verdiepen in de effecten van gluten en zuivelproducten op het lichaam. Vroeger werd melk altijd gepromoot als ‘De witte motor’. Inmiddels heeft dat bij velen de motor juist doen haperen.

Maar er is natuurlijk meer voor nodig om je goed te voelen. Je zult zelf ook wel merken dat wanneer er depressie op de loer ligt,  dit zijn weerslag heeft in het lichaam. En dat is de balans waar we in de yoga de nadruk opleggen. ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam.’

Hoe krijg je dat voor elkaar?
In de yoga traditie zijn veel boeken die een goede handreiking geven maar niet altijd even toegankelijk zijn. Zo is het verhaal in de Bhagvat Gítā nog steeds van deze tijd. Op het slagveld spreekt Krishna tot prins Arjuna die in tweestrijd verkeert.
Dit is een metafoor voor het dagelijks leven: de tweestrijd die wij elke dag met onszelf voeren. Enerzijds de morele maatstaven, de waarheid, de plicht en anderzijds de emoties, verlokkingen  machteloosheid en besluiteloosheid.
Vertaal je dit naar jezelf dan zou je eens kritisch kunnen kijken naar wat je tot je ‘neemt’. Veel info die via onze zintuigen naar binnen sluipen slaan wij onbewust op terwijl ze niet tot onze eigen belevingswereld horen. Daar begint de ellende al. Als je te open bent, raak je in verwarring. Daarom is het goed om je af en toe af te zonderen en te mediteren of te contempleren. Gewoon op je stoel. Dat kan iedereen.

Meditatie wordt gebracht als iets bijzonders en speciaals terwijl het in wezen gewoon een deel van jezelf is dat je moet leren gebruiken. Wanneer je al langer mediteert ga je inzien dat je eigen onvervulde wensen en verlangens zorgen  voor de conflicten in jezelf en de wereld. Hierdoor ervaar je stress, bent verdrietig of boos en snel getriggerd.

Wanneer wij bewuster worden van onszelf,  leidt dit tot zelfgroei. De sleutel tot groei is acceptatie. Dat is iets anders als berusting. Accepteer jezelf zoals je bent en als je dit doet accepteer je ook de anderen en hun manier van zijn en het leven zoals het is. Sommige situaties kun je niet veranderen, als je tegen de stroom in blijft roeien krijg je een burn-out of een depressie.
Externe omstandigheden heb je niet onder controle en het is niet jouw taak om die te veranderen of te beheersen. Ook hoef je jezelf niet met iemand anders te vergelijken. Ieder mens is uniek.

Een andere mindset levert je veel meer op. Om innerlijke vrede en harmonie te bewaren, is het belangrijk dat je in elk mens het goede zoekt en in iedere situatie, hoe moeilijk ook. Je kunt makkelijk 10 redenen vinden om ondankbaar te zijn, maar waarom zou je dit doen? Het brengt geestelijk schade toe en giftige emoties hopen op.

Zorg ervoor dat je acceptatie onvoorwaardelijk en zonder grenzen is. Wees zachtaardig tegen jezelf en wees dankbaar.
Dankbaar zijn is een superkracht. Dankbaar zijn voor wat je hebt en je plichten uitvoeren zonder hooggespannen verwachtingen levert je meer op dan je in geld kunt uitdrukken.
Het helpt je om je geest te bevrijden van negatieve gedachten en ruimte te maken voor productieve en gezonde gedachten. Misschien dat het je uiterlijke situatie niet direct verandert, maar wel de manier waarop je naar de dingen kijkt en je gevoel van geluk.

Deze oefening traint de geest om het positieve te zoeken in elke situatie in vergelijking met de oude bedrading van het vinden van fouten en het zoeken naar wat ontbreekt in het leven.
Dankbare mensen zijn gelukkige mensen en stralen onder alle omstandigheden een liefdevolle houding uit.

'Arjuna, zolang je je laat overweldigen door angst en ongerustheid, zul je niets kunnen bereiken. Wees moedig!' zegt Krishna