Derde chakra

Manipura
Manipura betekent flonkerend juweel. Dit chakra bevindt zich tussen de navel en onderkant borstbeen. Dit is de chakra van de plexus solaris, van zonne-energie, van vuur van goudgeel licht, dat straalt van (wils)kracht. De derde chakra wordt beschouwd als de generator en de distributeur van de menselijke energie.
De chakra heeft als kleur geel, het element is vuur. Vuur transformeert en verandert materie in energie: de vorm van warmte en licht.

Persoonlijkheid
Voor de gewone mens is de derde chakra de zetel van de persoonlijkheid. Een belangrijke taak van de derde chakra bestaat eruit zowel de aandriften als de wensen van de lagere chakra´s te louteren en hun creatieve energie bewust te sturen en te gebruiken. We nemen met de zonnevlechtchakra ook direct de vibraties van andere mensen waar.Het is het gebied van waaruit onze emotionele energie naar buiten stroomt. Onze intermenselijke relaties, sympathieën en antipathieën, evenals ons vermogen om duurzame emotionele verhoudingen aan te gaan, worden in hoge mate door dit centrum geregeld.

De zonnevlechtchakra vertegenwoordigt de zon, ons krachtcentrum. Hier nemen we de energie van de zon op, die onder meer ons etherische lijf voedt en aldus ook het fysieke lichaam vitaliteit verleent en het onderhoudt. De hoeveelheid licht in ons bepaalt de helderheid van ons ‘uitzicht´ en de kwaliteit van wat we zien.
Wanneer we ons openstellen voor een “hogere” macht, stellen we ons open voor de kracht van de chakra´s boven ons. Als we ons openstellen voor ons Hogere Zelf, brengen we via de kruinchakra´s bewustzijn naar beneden, om alle chakra´s eronder te voeden en van energie te voorzien.

Delen: