Zevende chakra

Sahasrara

Het zevende levensgebied of chakra is het kruinchakra. In het Sanskriet “Sahasrara”genoemd, hetgeen betekent: “duizendvoud”.
Het chakra is gelegen boven op het hoofd, op de kruin. Het is het gebied van het kosmische bewustzijn, de transcendentie of verlichting. Via dit chakra zijn wij verbonden met de alomvertegenwoordigde kosmische energie, een energietrilling met snelle vibratie die alles om ons heen voedt.

Kosmische verbinding
Via Sahasrara zijn wij verbonden met het hogere, het spirituele en kosmische. Als dit chakra zich opent waaiert de energie zeer breed (duizendvoudig) uit en kunnen we het gevoel gewaarworden met alles verbonden te zijn. Het is het kanaal waardoor we kunnen ervaren dat we onderdeel zijn van een groter geheel, iets goddelijks, iets transcendents, iets spiritueels.

Delen: