Yoga en klankschalen voor Tara Stichting

Het geplande concert van Yogadocente Gerreke van den Bosch en klankschaaltherapeut Gerard Somer in december ging niet door,  daarom houden zij het nu op Zaterdagochtend 25 februari van 11.00 tot 12.30 uur. De tijd is anders dan gebruikelijk en ook de locatie bij ViviaSport Kei 13 aan het Wezenland 582 is nieuw. Inloop is vanaf 10.30 uur. De kosten bedragen 10 euro per deelnemer. Opgeven brengt ook een financiële verplichting met zich mee omdat de opbrengst voor het goede doel is: Stichting Tara. Het volledige bedrag gaat naar het Gaden Jangsten klooster in Zuid India waar grote armoede heerst. Soms krijgen de bewoners van het klooster niet genoeg te eten, is er bittere kou en te weinig dekens. Medicijnen zijn ook nauwelijks voor hen beschikbaar. Alle reden voor ons om individueel een monnik te sponsoren en om de opbrengst van ons concert te doneren aan de Tara Stichting waar ik zelf bestuurslid van ben. Meer weten over het mooie werk...Read More >