Lesinhoud

Yogales opbouw

De les begint met een rustige oefening om de aandacht naar binnen te richten. Daarna volgen staande, zittende en liggende houdingen. De les eindigt met een ontspanningsoefening of een geleide meditatie. Er wordt veel aandacht aan de adem besteed.
Na de yogales is er tijd voor het stellen van vragen. Voor persoonlijke vragen wordt tijd apart genomen.

Opbouw van de houding

Elke asana bestaat uit drie onderdelen: het aannemen van de houding, het aanhouden van de houding en het terugkeren uit de houding. Tijdens de asana wordt enkele keren in- en uitgeademd voordat langzaam wordt teruggekeerd naar de uitgangspositie.

Lesstof

In de lessen komen alle aspecten uit de yoga aan de orde: adem, asana´s, meditatie en visualisatie en de chakra´s.

Instroom

Het is altijd mogelijk om tussentijds in te stappen.

Inhalen

Wanneer een les gemist wordt, bestaat de mogelijkheid deze op een andere moment in te halen.

facebookmail