Vijfde chakra

Vishudd(h)a

Het Vishudda chakra bevindt zich in het keelgebied. De naam Vishudda betekent zuiver in de zin van zuiverheid van de verschillende energieën. Het element is akasha of ruimte. De essentie van de andere elementen, aarde, water, vuur en lucht gaan op in de ruimte. Hier nemen de energieën vorm aan.
Het vijfde chakra is het energiecentrum van de vormgevende energie: creativiteit en scheppingskracht.

Door de energie van vijfde chakra kun je als mens jezelf uitdrukken. Vorm geven aan wat er in je leeft. De stem is het voertuig daarvoor. Een voldoende geopend vijfde chakra heeft een positief effect op de stem.

Ruimte
Klank heeft vormgevende kracht. Klank is de oervorm van de schepping: ‘In den beginne was het woord.´
Ieder chakra heeft een eigen mantra. In vijfde chakra is Ohm belangrijk. De klank Ohm vertegenwoordigt het kosmisch bewustzijn en de scheppingskracht. Het zingen van Ohm opent het vijfde chakra. ; wees daar waar de mantra is.
Soms hoort iemand in meditatie kosmische klanken of nada´s, hoge toonsoorten die heel zuiver zijn.

Mediteren op de holle ruimte in de keel, brengt rust, sereniteit, zuiverheid, een melodieuze stem en beheersing van spraak en mantra´s. Ook komt daarmee het vermogen gedichten te maken, teksten te interpreteren en verborgen boodschappen te begrijpen.
In de meditatie kan het zijn dat ruimte en tijdbesef verdwijnen.

facebookmail